top of page
  • Writer's picture3D ART

Twinmotion 2019 - free webinar


Twinmotion je 3D softver za izradu dinamičnih vizualizacija arhitektonskih, urbanističkih i pejsažnih projekata koji također ima direktnu vezu s ARCHICADom.

Pogledajte Twinmotion LIVE webinar i upoznajte se s jednostavnom izradom arhitektonskih vizualizacija i animacija te novostima u verziji Twinmotion 2019.

Webinar će se održati u četvrtak 06.rujna 2018. u 9:00 ili 17:00 sati.

Prijaviti se možete na linku.

123 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page