top of page

IFC

BUILDING SMART

Industry Alliance for Interoperability inicijativa pokrenuta je 1994. godine od strane nekoliko američkih kompanija (AT&T, Autodesk, HOK…) kao komplet C++ specifikacija za podršku integriranom razvoju aplikacija.

1995. godine članstvo je otvoreno za sve zainteresirane te je kao cilj postavljen razvoj IFC (Industry Foundation Classes) formata kao neovisnog formata za sve projekte u graditeljstvu. 2005. godine IAI mijenja naziv u buildingSMART.

EUROPSKA KOMISIJA

Sve veća primjena BIM-a za razne projekte potaknula je tijela EU za donošenje standarda. Radna grupa Tehničkog odbora zaduženog za BIM (CEN/TC442) Europske komisije na sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine u Oslu donijela je direktivu po kojoj je IFC standard (ISO 16739:2013 - Industry Foundation Classes) proglašen službenim standardom za razmjenu podataka u BIM procesu, čime je i formalizirana uloga IFC-a u BIM projektima unutar država članica Europske Unije.

IFC FORMAT

IFC format zapisa je ISO-certificiran i potpuno otvoren i standardiziran 3D objektno-orijentiran format za razmjenu podataka koji se koristi u BIM procesima. IFC je besplatno dostupan svim proizvođačima softvera i zainteresiranim strankama. IFC sadrži potpunu 3D geometriju svih elemenata projekta i sadrži tipske i specifične podatke o svakom elementu, kao npr. materijal, vatrootpornost, konstrukciju i sl. Elementi specifični za pojedine struke mogu se brzo filtrirati i identificirati izravno iz IFC baze.

RAZVOJ

Kao i kod svakog softvera, IFC je u konstantnom razvoju. Svaka nova verzija donosi novitete koje pojedini softveri moraju pratiti. Pojedini softverski alati moraju biti certificirani za pojedinu verziju IFC standarda. Najrašireniji je IFC 2x3, a najnovija verzija je IFC4 za koji još nisu ni postavljeni svi parametri te je podrška u BIM softverima (pa tako i ARCHICADu) još uvijek ograničena na dostupne parametre.

bottom of page