top of page

BIMcloud BASIC I BIMcloud

TeamWork

Rad više korisnika na istom ARCHICAD BIM modelu drastično ubrzava izradu pojedinog projekta. ARCHICAD TeamWork je optimiziran za minimalan prijenos podataka preko mreže tako da je svako ažuriranje modela gotovo trenutno. Algoritam za slanje i primanje podataka optimiziran je za transfer isključivo promjena, a ne cijelog modela, čime je količina podataka koji se prenose putem mreže minimalna. Višekorisnički rad omogućen je korištenjem dvaju softverskih alata: BIMcloud BASIC i BIMcloud.

BIMcloud BASIC

BIMcloud BASIC djeluje kao centralna baza za spremanje projekta i okvir unutar kojeg se odvija komunikacija između sudionika. BIMcloud BASIC dizajniran je za “obične” korisnike, a ne IT profesionalce tako da radi u bilo kojem standardnom uredu, sa standardnim internet vezama i isporučuje se besplatno sa svakom ARCHICAD kupljenom licencom. Ne zahtijeva posebno jak hardver te je dovoljno imati računalo prosječnih karakteristika za kvalitetan rad BIMcloud BASICa.

BIMcloud

BIMcloud je “power” verzija BIMcloud BASICa: radi se o posebnom skalabilnom rješenju, koje omogućuje rad na najvećim projektima velikim projektnim timovima. Korisnici ne moraju biti u istom uredu, odn. mogu biti disperzirani na različite lokacije diljem svijeta. Prednost BIMclouda je potpuna skalabilnost jer je moguće npr. nadograditi softver, promijeniti korisnike ili dodati resurse na računalni server bez prekida rada. Također je omogućena instalacija na neki od cloud servisa kao što nudi npr. Amazon.

Korisnici i uloge

BIMcloud BASIC i BIMcloud podržavaju tzv. “uloge” korisnika. Administrator može podesiti ulogu koju pojedini korisnik ima čime se definira razina pristupa i smanjuje (ili u potpunosti uklanja) mogućnost pogreške. Npr. moguće je neiskusnijem korisniku podesiti neku od osnovnih uloga u kojoj mu je dozvoljeno recimo isključivo kotiranje, šrafiranje i upisivanje 2D elemenata (linije, tekstovi) te takav korisnik onda ne može greškom obrisati neki bitan dio BIM modela.

Multiplatformska podrška

BIMcloud BASIC i BIMcloud su multiplatformska rješenja (Windows i Mac), kao i ARCHICAD. Moguće je npr. BIMcloud BASIC instalirati na Windows računalu i pristupati projektima sa bilo koje druge platforme (Mac/Win), a korisnik ARCHICADa koji radi na tom projektu neće primijetiti nikakvu razliku.
Također je moguće korisnicima BIMx PRO aplikacije pristupanje BIMcloud projektu, te označavanje i slanje napomena i komentara izravno u BIMcloud te će svi komentari odmah biti vidljivi korisnicima koji kroz ArchiCAD rade na tom istom modelu.

Optimizacija prijenosa podataka

Pristup BIMcloudu može biti kroz lokalnu mrežu, ali i putem interneta. Internetska veza čak ni ne mora biti jako velike brzine; obična 3G veza putem mobitelske mreže dovoljne je brzine za normalan rad. Patentirana DELTA-tehnologija optimizira prijenos podataka te se kod svake sinkronizacije ne prebacuje cijeli BIM model nego samo parametri pojedine promjene na određenom BIM elementu (npr. visina zida) čime se količina podataka koji se prenose višestruko smanjuje.

bottom of page