top of page

ARCHICAD

Prvi BIM alat

1984. godine Graphisoft je započeo primjenu BIM (Building Information Modeling) procesa objavom prve verzije softvera ARCHICAD, namijenjenog isključivo za arhitektonsko projektiranje. Tada se još koristio pojam Virtual Building (virtualna zgrada), te je pojam BIM ušao u upotrebu kasnije. ARCHICAD je prilagođen za izradu svih faza arhitektonskih projekata. Bazira se na poznavanju problematike i zahtjeva arhitektonske prakse, a ARCHICADov BIM model virtualne zgrade simulira način na koji građevinski elementi formiraju zgradu u stvarnosti. Nacrte, vizualizacije i količine materijala možete generirati automatski iz 3D modela.

Dokumentacija

Svi potrebni nacrti nastaju usporedno s izradom BIM modela. Čim ste napravili neki novi element, taj element je automatski prikazan u svim nacrtima (tlocrtima, presjecima itd). Nacrti mogu biti u različitim mjerilima, različitih razina detaljnosti, a generirati ih možete iz 3D modela te ih po potrebi doraditi 2D elementima. Kote i površine prostorija su asocijativne - promjenama u modelu i ti elementi se automatski ažuriraju. Layouti (listovi) za ispis mogu imati automatsko ispunjavanje sastavnica, numeraciju listova, mjerila nacrta itd čime prepuštate softveru da odradi dosadan dio posla. Svaki nacrt možete automatski eksportirati u neki od popularnih formata (DWG, DXF, PDF itd). Ograničenja u radu nema - ARCHICAD možete u potpunosti prilagoditi Vašem načinu rada.

Projektiranje

ARCHICAD omogućuje koncipiranje i razradu projektantskih ideja. Ukoliko želite krenuti od osnovnih studija prostornih odnosa parcele, volumena, konfiguracije terena, orijentacije, vizura ili odmah krenuti u detaljniju razradu, odabir je na Vama: ARCHICAD možete prilagoditi i za jedan i za drugi način rada. Prilikom rada koristite se realnim građevinskim materijalima, mjernim jedinicama, geolokacijom parcele, nadmorskom visinom, orijentacijom prema stranama svijeta, fizikalnim karakteristikama materijala itd. Sve što ste napravili u modelu ARCHICAD može i automatski izračunati (površinu, obujam, duljinu, količine itd).

Suradnja

Istovremeni rad više korisnika na istom projektu najbolje ostvaruje pravi potencijal BIM procesa. Uz ARCHICAD isporučuje se aplikacija BIM Server koja djeluje kao centrala za spremanje i sinkronizaciju projekata. Prilikom sinkroniziranja promjena na modelu između računala korisnika i servera koristi se tzv. Delta-Server tehnologija: prenose se samo izmijenjeni elementi, a ne cijeli 3D model tako da je sinkronizacija gotova za nekoliko sekundi. Tim suradnika može raditi na udaljenim lokacijama, a veza se ostvaruje putem internetske veze; zbog raznih optimizacija nije potrebno imati super brzu vezu te je obična 3G veza dovoljna za normalan rad. 

Veći uredi koji rade na dislociranim lokacijama mogu koristiti BIMcloud: aplikaciju koja predstavlja napredniji BIM Server.

bottom of page