• 3D ART

GRAPHISOFT BIM Manager Program 4. svibanj - 10. srpanj 2020.

Ako ste postojeći BIM Manager / BIM koordinator ili to želite postati, ovo je izvrsna prilika da se upoznate sa svim novim BIM standardima i najboljim praksama. Upišite se na 10-tjedni, zabavni i interaktivni online program prepun prezentacija, savjeta i virtualnih aktivnosti.

Saznajte od iskusnih GRAPHISOFT trenera i BIM menadžera sve što trebate znati kako upravljati BIM uredom koji radi u ARCHICAD-u; od postavljanja projekata, preko koordinacije sa suradnicima, do upravljanja članovima tima i procesima. Upoznajte kolege polaznike iz cijelog svijeta i podijelite svoja iskustva s radom na BIM projektima koristeći ARCHICAD. Položite testove za dobivanje globalno priznatog GRAPHISOFT certifikata.

Prijave za tečaj počinju već danas, dok BIM Manager Program započinje 4. svibnja 2020.


Cijena tečaja za korisnike koji nisu SSA korisnici iznosi 1200 , dok potpisnici ugovora o održavanju imaju 20% popusta, te svoj kȏd za popust mogu zatražiti već danas kod nas. Online program traje 10 tjedana i uključuje 3 modula:

 • BIM Office Management (Upravljanje BIM uredom),

 • ARCHICAD Template Creation (Izrada ARCHICAD predložaka) i

 • BIM Project Coordination (Koordinacija BIM projekta)

Što Vas očekuje na #graphisoftLEARN BIM Manager Programu?

Svaki modul uključuje 2-4 podmodula. Biti će ukupno 10 podmodula, s jednim podmodulom koji će biti dostupan svaki tjedan, kako bi se prilagodilo trajanju tečaja. Svaki podmodul će se sastojati od online sastanaka uživo s trenerima i potrebnim materijalima (kao što su brošure, koje razrađuju ono o čemu se razgovaralo tijekom sastanaka uživo, predloške BEP/EIR, ARCHICAD datoteke itd.), a polaznici ih mogu preuzimati i učiti sami. 

Organizirat će se 2-3 sastanka tjedno ukupnog trajanja od po 3-4 sata, u različitim danima ili istog dana. Sastanci će također biti snimljeni i za polaznike koji ih neće moći uživo pratiti. 

Na kraju svakog podmodula uslijediti će brzi ispit ili vježba te će se ukupni rezultat ispita/vježbi smatrati kao potvrda za dobivanjem certifikata. Uspješnim kandidatima biti će dodijeljen certifikat ARCHICAD BIM Manager, koji će vrijediti dvije godine.

Raspored

1. - 4. tjedan, BIM Office Management - 11. svibnja - 5.lipnja 2020.

BIM Office Management modul fokusiran je na proces implementacije, trenutno stanje u korištenju BIM-a, uključujući standarde širom svijeta, nove uloge unutar ureda i na razini projekata te tijekove suradnje. Daje pregled pomoćnog materijala oko BIM radnih procesa poput BIM plana izvršenja (BEP) i Tablica zaduženja / odgovornosti, koja također daje uvid u pravne izazove koji mogu nastati u praksi koji je započeo BIM projekte.  1. tjedan - BIM Office Management - 1. dio

 • Sastanak 01 - Uvod, BIM Practice (60 minuta)

 • Sastanak 02 - BIM Manager (30 minuta)

 • Sastanak 03 - BIM Implementation (90 minuta)

2. tjedan - BIM Office Management - 2. dio

 • Sastanak 01 - Worldwide Standards & ISO 19650 (45 minute)

 • Sastanak 02 - Project Audit & Project Roles (60 minuta)

3.tjedan - BIM Office Management - 3. dio

 • Sastanak 01 - Project Delivery Methods, Lifecycle BIM & Legal (90 minute)

 • Sastanak 02 - Collaboration

4. tjedan - BIM Office Management - 4. dio

 • Sastanak 01 - Teamwork (60 minuta)

 • Sastanak 02 - Integrating other Applications (60 minute)

5. - 6. tjedan, ARCHICAD Template Creation - 8.-29. lipnja 2020. Vrijeme i trud uložen u svaki novi projekt uvelike ovisi o kvaliteti predloška koji se koristi, stoga vrijedi uložiti u izradu kvalitetnog i relevantnog predloška za potrebe ureda. Ovaj tečaj nudi pregled odgovornosti i tehničkog znanja autora predložaka u vezi sa zadatkom stvaranja i održavanja uredskog predloška. U njemu su sažete osnovne aktivnosti i pruža se metodologija provedbe i revizije.

5. tjedan - ARCHICAD Template Creation - 1. dio

 • Sastanak 01 - Uvod, Preparation and Goals, Project Setup (60 minuta)

 • Sastanak 02 - Attributes (60 minuta)

 • Sastanak 03 - Data Management (60 minuta)

6. tjedan - ARCHICAD Template Creation - 2. dio

 • Sastanak 01 - Display Controls & Project Structure (75 minute)

 • Sastanak 02 - Usability, Annotations & Libraries (60 minuta)

 • Sastanak 03 - Template Management (30 minuta)

7. - 10. tjedan, BIM Project Coordination - 22. lipnja - 17. srpnja 2020. BIM Project Coordination modul usredotočen je na praktične korake koje koordinator projekta treba poduzeti kako bi se osiguralo da je projekt u ARCHICAD-u postavljen na optimalan način za učinkovitost, brzinu i suradnju s drugim strukama. Tijekovi rada koji se odnose na upravljanje podacima, izradu dokumentacije, razinu definiranja / razvoja, optimizaciju projekata i reviziju projekata detaljno su objašnjeni. Nadalje, proces koordinacije objašnjen je praktičnim izrazima, te su dani savjeti oko postavljanja projekta i potrebnih podataka za optimalnu suradnju ARCHICAD-a i Autodesk Revita u OpenBIM okruženju. 7. tjedan - BIM Project Coordination - 1. dio

 • Sastanak 01 - Introduction & Project Startup I (75 minuta)

 • Sastanak 02 - Project Startup part II (60 minuta)


8. tjedan - BIM Project Coordination - 2. dio

 • Sastanak 01 - Data Management (60 minuta)

 • Sastanak 02 - Deliverables (60 minuta)


9. tjedan - BIM Project Coordination - 3. dio

 • Sastanak 01 - Modelling Challenges (60 minuta)

 • Sastanak 02 - Project Optimization (45 minuta)

10. tjedan - BIM Project Coordination - 4. dio

 • Sastanak 01 - Project Audit (60 minuta)

 • Sastanak 02 - Multi-Disciplinary Collaboration/Coordination (60 minuta)

Rezultati pohađanja tečaja

Nakon što završite edukaciju, moći ćete:

 • Razumijeti sve trenutne BIM standarde, uključujući ISO 19650

 • Primjeniti BIM u svojoj praksi koristeći strukturirani pristup

 • Biti ćete sigurni u analizu EIR-a (Zahtjevi poslodavca / razmjene podataka) i sastavljanje BEP-a (Plan izvršenja BIM projek

 • Naučiti ćete kako razviti i upravljati različitim područjima vašeg ARCHICAD predloška, ​​poput njegove strukture, podataka, pravilima imenovanja i osiguranja kvalitete

 • Naučiti ćete kako postaviti i upravljati različitim područjima projekta uživo u ARCHICAD-u, uključujući hotlinking, upravljanje atributima i izradu dokumentacije.

 • Naučiti ćete kako pristupiti specifičnim izazovima za modeliranje u ARCHICAD-u, kao što su zgrade sa međuetažama, revizije i više faza obnove

 • Naučiti ćete kako revidirati