top of page
  • DH

Automatska izrada terena iz geodetskih koordinata


Pomoću geodetskih koordinata možemo automatski izraditi teren u meshu. Geodetske koordinate dobiju se snimanjem terena geodetskim instrumentom.

Prvi korak je ubacivanje geodetskih koordinata iz .txt formata u ArchiCAD.

Primjer koordinata u txt. formatu:

Slika: Primjer koordinata u txt. formatu

Odaberite etažu na koju želite ubaciti mesh, npr. suteren.

U izborniku odaberite File > Interoperability > Place Mesh from Surveyors data i odaberite na disku datoteku s geodetskim koordinatama u .txt formatu.

Prilikom ubacivanje koordinata prikazati će vam se prozor – Place Mesh from Surveyors Data - s mogućnošću podešavanja ubacivanja koordinata.

Slika: Izgled zaslona nakon ubacivanja koordinata – pogled u tlocrtu

Slika: Izgled zaslona nakon ubacivanja koordinata – pogled u perspektivi

Na dobivenom meshu (terenu) moguće je dodati nove točke ili postojećima promijeniti visinu. Svaka postojeća točka ima zadanu visinu prema geodetskim koordinatama.

Slika: Prikaz visine točke na geodetskim slojnicama u AutoCAD-u

Slika: Prikaz visine točke na meshu dobivenom ubacivanjem geodetskih koordinata

1,451 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page