top of page

ARTLANTIS 2019

Značajke

Artlantis od samih početaka krase dvije značajke: brzina i uporabljivost. Artlantis 2019 omogućuje izradu vizualizacija, fotomontaža, animacija, interaktivnih prezentacija i 360 panorama. Za razliku od ostalih softvera za izradu vizualizacija, Artlantis je maksimalno prilagođen korisniku: sve komplicirane opcije su ili sakrivene ili uklonjene te su na raspolaganju ostali parametri koji su lako razumljivi i odmah daju vidljivi i prepoznatljivi rezultat.

Fokus je cijelo vrijeme na korisniku i kontroli nad krajnjim rezultatom. Rad se odvija u 3D prozoru gdje se u realnom vremenu prikazuju sve promjene osvjetljenja, materijala, kamere itd. Moguće je u scenu ubaciti i razne 3D objekte poput automobila, namještaja, ljudskih figura, stabala, zelenila itd. Od verzije 2019 Artlantis objedinjuje značajke Artlantis Studija i  Artlantis Rendera u jedan cjeloviti softverski paket.

Izvori svjetla

Artlantis 2019 podržava nekoliko različitih izvora svjetla:

  • Heliodon = osunčanje. Podesite datum i vrijeme i Artlantis će prikazati realne sjene i osvjetljenje, a moguće je podesiti i prikaz oblaka na nebu, sunca, mjeseca itd.

  • Umjetna rasvjeta: moguće je odabrati 8 različitih načina distribucije svjetla te ih dodatno podesiti u 2D ili 3D prozoru.

  • IES rasvjeta – posebna vrsta umjetne rasvjete. Omogućuje ubacivanje fotometričkih datoteka od proizvođača rasvjete u model. Koristi se za vjerno prikazivanje osvijetljenosti prostora u vizualizacijama.

  • HDRI – korištenjem HDRI datoteka u model ubacujete pozadinu u obliku kugle koja daje realistično osvjetljenje i refleksije sa svih strana (360º).

  • Neon shader se koristi za prikaz linijskih izvora svjetla poput fluo cijevi, LED traka i sl.

Fizikalni render engine

Za kreiranje realističnih vizualizacija rendering engine u Artlantisu 2019 baziran je na fizikalnim karakteristikama svjetla i materijala. Materijale u standardnoj biblioteci moguće je proširiti izradom korisničkih materijala te je moguće koristiti sve široko dostupne teksture i mape (bump, normal, reflection, shininess itd). Svaki od ovih materijala u vizualizaciji utječe na ukupan dojam reflektiranjem boje, odsjajem površine itd. Balans bijele boje omogućuje prilagodbu dominantne boje scene ambijentalnom osvjetljenju. Parametar za balans bijele boje može se postaviti u automatski način rada ili odabrati referentnu boju, koja će biti prepoznata kao bijela u sceni.

Fotomontaža

Artlantis omogućuje izradu fotomontaža, tj. umetanja 3D modela u fotografiju lokacije (npr. kod prikaza interpolacije). Potrebno je poravnati osi X/Y/Z u 3D prozoru, odrediti referentnu dimenziju (recimo širinu parcele), a model se automatski postavlja, dimenzionira i poravnava na pozadinskoj fotografiji.

Integirani alat za transparenciju omogućuje dodavanje i prilagodbu transparentnosti prvom planu fotografije/vizualizacije izravno u Artlantisu radi preciznijeg i kvalitetnijeg podešenja završne vizualizacije.

Twinlinker

Twinlinker je dodatna aplikacija razvijena od strane tvoraca Artlantisa namijenjena za dijeljenje interaktivnih prezentacija, VR i 360 panorama napravljenih u Artlantis 7, Artlantis 2019 ili Twinmotion-u. Sadržaje napravljene u Twinlinker-u lako možete dijeliti sa publikom i suradnicima putem e-maila, društvenih mreža ili weba.

Kompatibilnost

Artlantis 2019 podržava najčešće korištene 3D formate: DXF, DWG, DWF, OBJ, FBX, SKP i 3DS. Prilikom korištenja 3DS formata Artlantis prepoznaje teksture i postavljene izvore svjetla.

Moguće je koristiti i specijalne besplatne plug-inove za uvoz modela iz raznih softvera: ArchiCAD, Revit, SketchUp, Rhinoceros, Vectorworks i Arc+. Direktna veza omogućuje uvoz modela bez gubitka podataka, kao i ažuriranje modela ukoliko korisnik napravi neku izmjenu u 3D modelu.

Artlantis 2019 dostupan je za Windows i Mac platforme (obavezno 64-bitni OS). Datoteke, materijali i biblioteke mogu se bez problema prebacivati sa Windowsa na Mac i obrnuto, bez gubitka podataka.

bottom of page